Funksjonærer til feltstevne – 21. Mai 2023

Vi nærmer oss raskt til feltstevne. Dette er ett samarbeids stevne mellom Aron Skytterklubb og Hokksund Pistolklubb, hvor Aron Skutterklubb står som arrangør. I den forbindelse trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa. Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Vi trenger hjelp av funksjonærer til lapping av skiver og dommere/standplassledere.

Det er også behov for hjelp på ettermiddagen torsdag 18 og 19 mai fra 17.00 og utover. Skivestativene finpusses, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting:

Funksjonærskytingen er for de som hjelper til, og den vil som vanlig foregå dagen før, det vil si lørdag 20. mai 2023 fra 08:00. Alle våre funksjonærer skyter gratis. Oppmøte stevnedagen seinest 08:15 hvor det avholdes informasjons møte for alle funksjonærene kl 08.30 på 25 meteren. Det er viktig at alle hører det samme.

Bevertning:

Stevnedagen får funksjonærene enkel lunsj og en brus hver.  Siste laget går ut kl. 16.00 så det lønner seg å ha med litt mat og drikke selv også – dagen blir lang. Det er mulighet for å få kjøpt mat og drikke i kafeen til funksjonærpriser lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Påmelding:

Det er ønskelig om du melder deg på via linken: Funksjonærer til feltstevne 21. mai 2023

Ved spørsmål kan Feltoppmann Tor Kristiansen kontaktes på feltoppmann@aronsk.no eller 91650332

Kart til området:

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne den helgen.

Tor Michael Kristiansen 
Feltoppmann
feltoppmann@aronsk.no