Invitasjon til CUP og klubbmesterskap felt fin & grov – 21. mai 2023

Klubben inviterer til cup & klubbmesterskap 21. mai 2023.
CUP i felt fin og klubbmesterskap i felt fin & grov.

  • For dem uten eget våpen arrangeres dette på lørdag 20. mai fra 08:30 til 15:00
  • For dem med eget våpen kan delta lørdag om man er funksjonær eller søndag fra 09:00 hvor man går i de ordinære lagene til feltstevne.

Det vil være muligheter for utlån av våpen og kjøp av ammunisjon. Dette ordnes med standplassleder. All betaling via kort.

Hva:Pris:
Våpenleie25,- pr gang
Ammunisjon 22lr60,- pr 60 skudd
Stevneavgift funksjonær0,-
Stevneavgift søndagen100,- (deltakelse i ordinære stevne)

Med vennlig hilsen

Erik Sveum
Sportslig leder, pistol