Dugnadsarbeid igang på Aronsløkka

Som tidligere annonsert så gjennomgår Aronsløkka rehabilitering for å få opp stativet som skal stå på 25 meteren for at det lettere skal bli mulig å bruke 50 meteren. Det som gjøres nå er absolutt nødvendig før stativet monteres på 25 meteren.

Dugnadsarbeidet i full gang på Aronsløkka og ble startet opp allerede 11. november med å ta vekk elektronikken og gjennomføre ett uapprobert feltstevne for alle den 13. novemberfør banen ble helt stengt. Dette for at våre nybegynnere skulle få en trening til siden banen er stengt når dem egentlig skal ha trening samt andre skyttere kunne bli med.

Det vil ikke være mulig å skyte siden porten er åpen og grus og maskiner står inne på området. Skivene er dessuten tatt ned og bommene løftet vekk etter bildene ble tatt.

Uansett så trenger vi mer hjelp så her er det bare å melde seg på. per idag er det 22 stykker som har meldt at dem kan ulike dager i perioden 14-27/11. Av dem så er det 17 stykker som klassifiseres som nye skyttere (7 startet i år)

Framdriftsplanen for arbeidet som gjøres ses her:
Rehabilitering Aronsløkka

Om du ikke har meldt deg som hjelper er det absolutt ikke forseint. Vi trenger mye hjelp og hovedtyngden vil være i helgen samt mandag hvor det skal forskales og støpes. Klubben er avhengig av folk som hjelper til for å drifte klubben.

Påmeldings link:
Dugnadsarbeid 25 meteren 14-27/11.2022 (uke 46 & 47)

Link til tidligere innlegg på hjemmesiden:
Dugnadsarbeid 25 meteren og redusert banetilgang – 14-27. november 2022

For mer info kontakt undertegnede.

Med vennlig hilsen

Mikkel Bast
Baneansvarlig
baneansvarlig@aronsk.no
90288288