Dugnadsarbeid 25 meteren og redusert banetilgang – 14-27. november 2022

Grunnet ombygning av 25 meteren fra 14-27/11 (uke 46 & 47) trenger klubben hjelp blant våre medlemmer. Det skal graves, drenere, støpes og snekres samt transportere masser. Når det jobbes inne på banen blir banen også stengt. Kalenderen blir oppdatert når dette skjer så følg med der.

Jobben som skal gjøres er f. eks på 25 metern:

  • Erstatte fundamentene som taket på har idag.
  • Drenere rundt
  • Elektrisk arbeid
  • Montere skive anordning så vi får opp 50 metern.
  • Snekker arbeid
  • Transport av masser

Om noen som er håndtverker innen disse områdene så hadde det vært fint å fått beskjed om dette ved påmelding.

Nøyaktig datoer foreligger ikke ennå men vi ser for oss å starte 18/11 med å grave (blir leid 18-20/11), forskale/støpe fra 20-21/11.

Er det noen som har tilgang på lastebil for å kjøre bort masser så gi oss beskjed da dette ikke er på plass.

Påmeldings link: Dugnadsarbeid 25 meteren 14-27/11.2022 (uke 46 & 47)

Takker på forhånd for all hjelp

Med vennlig hilsen

Mikkel Bast
Baneansvarlig
baneansvarlig@aronsk.no