Status dugnadsarbeid som foregår på Aronsløkka – November 2022

Vi holder fortsatt på og gjør det beste vi kan selv om værguden ikke er med oss dessverre. Vi holder på å sluttføre dreneringen men skal og grave ned rør til strøm og signal til begge holdene fra standplass.

Grunnet labert oppmøte samt store utfordringer med området og været blir vi ikke blitt ferdig 27/11 som var målet. Derfor blir banen stengt en uke til dessverre og treninger uka som kommer utgår.

Så oppfordrer flere til å hjelpe til fremover. Se tidligere innlegg for info om påmelding etc: Dugnadsarbeid igang på Aronsløkka

Hilsen

Mikkel Bast
Baneansvarlig