Send dine innspill til valgkomiteen

Følgende er på valg på årsmøtet i 2021: Leder Nestleder Kasserer Feltoppmann Luftoppmann Materialforvalter Vara til styret Innspill til kandidater sendes leder.valgkomite@aronsk.no Her finner du en beskrivelse av oppgavene til styremedlemmene: Styreinstruks – Aron Skytterklubb, Drammen

Påminnelse ekstraordniært årsmøte 2018

Husk ekstraordniært Årsmøte 2018 Onsdag 25. april 2018 kl. 19:00 Åssiden Idrettsforening, Buskerudveien 54, 3024 Drammen Det vil ikke være noe organisert trening på Aronsløkka eller i Drammenshallen denne dagen. Tidligere innlegg ved møte: Innkalling til ekstraordinært årsmøte Aron Skytterklubb, Continue reading Påminnelse ekstraordniært årsmøte 2018

Sakspapirer til årsmøte – 21. februar 2018

Nedenfor ligger alle dokumentene for årsmøte 21. februar 2018. Innkalling årsmøte Aron Skytterklubb, Drammen – 21 februar 2018 Årsberetning – Aron Skytterklubb for 2017 Årsberetning – Bane 2017 Årsberetning – Felt 2017 Årsberetning – Luft 2017 Årsberetning – Nybegynner utdanning Continue reading Sakspapirer til årsmøte – 21. februar 2018