Send dine innspill til valgkomiteen

Følgende er på valg på årsmøtet i 2021:

  • Leder
  • Nestleder
  • Kasserer
  • Feltoppmann
  • Luftoppmann
  • Materialforvalter
  • Vara til styret

Innspill til kandidater sendes leder.valgkomite@aronsk.no

Her finner du en beskrivelse av oppgavene til styremedlemmene: Styreinstruks – Aron Skytterklubb, Drammen

Comments are closed.