Følg koronareglene – ikke delta i stevner!

Stadig er det strengere regler i Drammen kommune enn nasjonalt hva angår idrettsarrangementer.
Vi kan ikke arrangere stevner med mange deltakere, det kan man lovlig gjøre i andre kommuner.

Styret har konsultert generalsekretær Per Iversen i NSF om hvordan vi bør opptre i denne situasjonen. Han skriver:
Det synes åpenbart at personer bosatt i kommuner med strengere regler enn nabokommunene ikke skal reise dit hvor reglene er «snillere».

Styret vil på det sterkeste anbefale alle medlemmer å rette seg etter det forbundet vårt har bestemt. Dessverre betyr det at vi IKKE kan stille som hverken deltakere eller funksjonærer ved feltstevnet til HPK kommende helg.

Klubben har kommet seg greit gjennom pandemien, og det vil etter all sannsynlighet bli lettelser i reglene i nær framtid. Det ville derfor være trist om enkeltmedlemmer trosser forbundets og klubbens anbefaling nå og i verste fall sprer smitte til en annen kommune.

Styret