Interesse for kurs innen NSF

Styret prøver å avdekke interessen for kurs for våre medlemmer og i første omgang er Trener 1 prioritert. Kurs ser vi er best mulig å få holdt på høsten så det ikke kolliderer med stevner. Skjema nedenfor brukes for å avdekke hvor stor interessen er. Dette er ikke noe bindene men man må være interessert i det man setter seg opp på da vi baserer arbeidet vårt ut ifra info vi får inn.

Svar skjema: Interesse for kurs innen NSF’s utdannings løp

I styret er det Mikkel Bast som har fått oppgaven for dette, om det er noe spørsmål så ta kontakt på kurs@aronsk.no.