Funksjonærer til feltstevne – 30. april 2023

Vi nærmer oss raskt til feltstevne. Dette er ett samarbeids stevne mellom Aron Skytterklubb og Hokksund Pistolklubb, hvor Hokksund Pistolklubb står som arrangør. I den forbindelse trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa. Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Vi trenger hjelp av funksjonærer til lapping av skiver og dommere/standplassledere.

Det er også behov for hjelp på ettermiddagen torsdag 27. og fredag 28 april fra 17.00 og utover. Da skal skivestativene finpusses, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting:

Funksjonærskytingen er for de som hjelper til, og den vil som vanlig foregå dagen før, det vil si lørdag 29. april 2023 fra 08:00. Alle våre funksjonærer skyter gratis. Oppmøte stevnedagen seinest 08:15 hvor det avholdes informasjons møte for alle funksjonærene kl 08.30 på 25 meteren. Det er viktig at alle hører det samme.

Bevertning:

Stevnedagen får funksjonærene enkel lunsj og en brus hver.  Siste laget går ut kl. 16.00 så det lønner seg å ha med litt mat og drikke selv også – dagen blir lang. Det er mulighet for å få kjøpt mat og drikke i kafeen til funksjonærpriser lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Påmelding:

Det er ønskelig om du melder deg på via linken: Funksjonærer til feltstevne 30. april 2023

Om du får problemer kontakt vår feltoppmann, Tor Michael Kristiansen, 91650332, feltoppmann@aronsk.no

Kart til området:

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne den helgen.

Tor Michael Kristiansen 
Feltoppmann
feltoppmann@aronsk.no