Treninger på Aronsløkka vår – høst 2023

Organiserte treninger på Aronsløkka, mandager og onsdager. Vi starter opp med organiserte treninger med vakt til stede mandag 08. mai 2023

Standplassvakter kan melde seg på her: Påmelding standplassvakt vår – høst 2023

Standplassvakta’s arbeidsoppgaver er å låse opp, starte anlegget, heise flagget, se etter at banens regler blir overholdt og sørge for at flagget er tatt inn og at alt er slukket og låst etter endt trening.

Treningstider vil være mandager og onsdager fra kl. 18.00 – 21.00. Anbefaler at dere sjekker klubbens kalendere/terminlister før oppmøte, da det kan forekomme avvik fra oppsatte treningstider grunnet konkurranser, kurs, dugnader etc.

Mandager – fri trening
Onsdager – stevne trening

Det vil være muligheter for utlån av våpen og kjøp av ammunisjon. Dette ordnes med standplassvakta. All betaling via kort.

Hva:Pris:
Våpenleie25,- pr gang
Ammunisjon 22lr50,- pr pk på 50 skudd
Lapper50,- pr rull
  • Alle skyttere plikter å sette seg inn i banens regler, overholde disse og rydde etter seg.
  • Alle skyttere må ha egne lappesaker og lappe sine skiver etter endt trening.
  • Vis gjerne fram medlemskortet ved ankomst da vakta ikke kjenner alle. Vakta har øverste myndighet og kan be om sjekk av dette.

Alle som har adgangskort til banen skal gjennomføre minst 3 dugnader i året, dvs. man kan delta på fellesdugnader på banen eller være vakt på Aronsløkka når det er fellestrening.

For spørsmål kontakt undertegnede

Erik Sveum
Sportslig leder/baneoppmann
Mob: 92860838
baneoppmann@aronsk.no