Mini-dugnad – 30. juni 2022

Vi kjører igang en mini-dugnad på Aronsløkka 30. juni 2022 fra 20:00 og trenger derfor litt hjelp. Det er snakk om rundt 1 times tid. Greit å ta det før det blir for langt før sommerferien.

Oppgaver som er tenkt å få gjort er følgende:

  • Få klipt gresse bak skivene på 25 meteren mot fjellet
  • Se om vi kan kappe litt i nedre del av skråningene på sidene av banen.
  • Fjerne allt som klippes/kappes ned.

Det som kappes ned og samles opp får vi lov til å kaste det litt lenger opp i Aronsløypa. Vi har transportmiddel tilgjengelig for denne delen.

Ta gjerne med arbeidshansker og eventuelt rive/rake om du har.

Om du har lyst til å hjelpe til så si ifra til undertegnede via følgende link: Mini-dugnad – 30. juni 2022 på Aronsløkka

Takker på forhånd for all hjelp.

Mikkel Bast
Baneansvarlig