Invitasjon til kombinert Nasjonal-/feltdommer kurs – 22. til 24.02.2019

Invitasjon til Najonal- og Feltdommerkurs i helgen 22. – 24.02.2019 i regi av kretsen, se link nedenfor. Husk påmeldingsfrist med betaling av egenandelen er allerede 17.01.2019.

Invitasjon til kombinert felt og nasjonal dommerkurs 22-24. februar 2019


Comments are closed.