Stengt for organisert trening til 1. desember 2020.

Aron Skytterklubb, Drammen ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at coronaviruset spres ytterligere.

I lys av den økende smittetrenden i vårt distrikt har styret fattet vedtak om at den organiserte treningen stoppes fram til 1. Desember 2020.

Vi håper at trenden snur og vi tar en ny avgjørelse i slutten av november om det forsvarlig å starte treningene igjen.

Vi oppfordrer sterkt våre medlemmer til å følge både de nasjonale og lokale tiltakene for å stanse smittespredningen av coronaviruset.

  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste, minst 1 meter.
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.
  • Har du symptomer på covid-19 bør du testes.

Offentlig kilder, se linker nedenfor:

Med vennlig hilsen

Styret

Comments are closed.