Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs – 29. april 2020

Nytt sikkerhets og nybegynner kurs i regi av Aron Skytterklubb har oppstart 29. april 2020. Se linkene nedenfor for full invitasjon og søknadspapirer for kurset. Vær tidlig ute hvis du/dere vil melde dere på kurs hos oss siden vi har ett maks antall plasser på kurset.

Invitasjon til sikkerhets og nybegynner kurs – K0220

For påmelding fyll inn skjema som du finner på linken nedenfor:
Påmeldings skjema (Kurs→ Sikkerhet & nybegynnerkurs → Påmelding)

Kursplan for kurset finner du i oversikten vi har for kurs i regi av klubben, se link: Kursplaner for kurs i regi av klubben.

Viktig info:
Grunnet pandemien kan kurset bli utsatt, vi følger retningslinjer fra myndighetene. Ved påmelding skriv gjerne annen kurskode i tillegg som kan passe.

For annen informasjon, se på vår webside under Kurs.