Treninger på Aronsløkka vår – høst 2022

Organisert trening på Aronsløkka, mandager og onsdager.

Nå som banen vår er fullt åpnet etter pandemien, har vi startet opp med treninger med vakt tilstede. Treningstider vil være mandager og onsdager fra kl. 18.00 – 21-00. Anbefaler at dere sjekker klubbens kalendere/terminliste før oppmøte, da det kan forekomme avvik fra oppsatte treningstider grunnet konkurranser, kurs etc.

Kalender – Aktiviteter internt 
Kalender – Terminliste

Mandager – fri trening..
Onsdager – stevne trening.

På onsdager vil det være mulighet for utlån av våpen og kjøp av ammunisjon. Dette ordnes med standplassvakta. All betaling kun via kort.

Hva:Pris:
Våpenleie25,- pr. gang
Ammunisjon50,- pr pk på 50 skudd
Lapper50,- pr rull.
  • Alle skyttere plikter å sette seg inn i banens regler, overholde disse samt rydde etter seg.
  • Alle skyttere må ha egne lappesaker og lappe sine skiver etter endt trening.

Vis gjerne fram medlemskortet ved ankomst da vakta ikke kjenner alle. Vakta har øverste myndighet  og kan be om kontroll av begge deler.

Alle som har adgangskort til banen skal gjennomføre minst 3 dugnader i året, dvs  man kan delta på fellesdugnader på banen eller å være vakt på Aronsløkka når det er fellestrening. for påmelding til vakter se eget innlegg: Dugnadsvakter på Aronsløkka vår – høst 2022

For spørsmål, kontakt undertegnede.

Erik Sveum
Baneoppmann
92860838
baneoppmann@aronsk.no