Dugnadsvakter på Aronsløkka vår – høst 2022

Organisert trening på Aronsløkka, mandager og onsdager.

Nå som banen vår er fullt åpnet etter pandemien, så ønsker vi å komme i gang med organiserte treninger igjen, og i den forbindelse trenger vi standplassvakter. Standplassvakta’s arbeidsoppgave er å låse opp, starte anlegget, heise flagget, se etter at banens regler blir overholdt og sørge for flagget er tatt inn og at alt er slukket og låst etter endt trening.

Standplassvakter kan melde seg på her:
Påmelding standplassvakt 

Treningstider vil være mandager og onsdager fra kl. 18.00 – 21-00. Anbefaler at dere sjekker klubbens kalendere/terminliste før oppmøte, da det kan forekomme avvik fra oppsatte treningstider grunnet konkurranser, kurs etc.

Kalender – Aktiviteter internt 
Kalender – Terminliste

Mandager – fri trening..
Onsdager – stevne trening.

På onsdager vil det være mulighet for utlån av våpen og kjøp av ammunisjon. Dette ordnes med standplassvakta. All betaling kun via kort.

Hva:Pris:
Våpenleie25,- pr. gang
Ammunisjon50,- pr pk på 50 skudd
Lapper50,- pr rull.
  • Alle skyttere plikter å sette seg inn i banens regler, overholde disse samt rydde etter seg.
  • Alle skyttere må ha egne lappesaker og lappe sine skiver etter endt trening.

Vis gjerne fram medlemskortet ved ankomst da vakta ikke kjenner alle. Vakta har øverste myndighet  og kan be om kontroll av begge deler.

Alle som har adgangskort til banen skal gjennomføre minst 3 dugnader i året, dvs  man kan delta på fellesdugnader på banen eller å være vakt på Aronsløkka når det er fellestrening.

For spørsmål, kontakt undertegnede.

Erik Sveum
Baneoppmann
92860838
baneoppmann@aronsk.no