Oppstart luftsesongen 2021

Lufttreningen i Drammenshallen har oppstart fra og med mandag 18. oktober – uke 42 med vakter tilstede.

  • Mandag kl.18:00 – 21:00
  • Onsdag kl.18:00 – 21:00
  • Fredag kl.18:00 – 21:00

Husk CUP og klubbmesterskap for luft 3A er satt til 13. desember 2021.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Luftoppmann-info.jpg

Velkommen!