Invitasjon til standard & VM fin/grov stevner (5 & 6FG) – 17. oktober 2021

Klubben inviterer til banestevner 17. oktober med følgende:

  • 11:00 – Standard (5 – Stevne nr: 1266)
  • 12:00 – VM fin/grov (6FG – Stevne nr: 1267)
  • 13:30 – VM fin/grov (6FG – Stevne nr: 1268)

Hver start tid har eget stevne nummer.

Forhåndspåmelding via SkytterAdmin 2.0, kan også gjøres til baneoppmann@aronsk.no. Påmelding også ved oppmøte stevnedagen hvis det er ledige plasser igjen. Betaling med kort er absolutt å foretrekke for å hindre smitte for alle.

Husk ellers kun bly og maks 38/9mm grunnet kaliber begrensningen vår.

Med vennlig hilsen

Erik Sveum
Baneoppmann – Aron Skytterklubb, Drammen

Comments are closed.