Nå kan vi dra på stevner igjen!

Fra torsdag 10. juni blir smittevernreglene i Drammen endret slik at det er lov å arrangere stevner med inntil 200 deltakere. Det betyr at skyttere fra Aron skytterklubb igjen kan delta i alle åpne stevner i og utenfor kommunen.

Det betyr også at pokalskyting for 2021 starter samme dato og at alle stevner etter dette teller. Ingen resultater oppnådd før 10. juni vil være tellende.

Vi er fortsatt i en pandemi, og styret minner om at de generelle reglene om å holde avstand, vise god håndhygiene osv. stadig gjelder. Det samme gjelder forbudet mot å delta i arrangementer hvis man har symptomer, sitter i karantene eller er i isolasjon. Så får vi bare krysse fingrene og bidra til at vi ikke får ei ny smittebølge med nye runder med nedstenging og strengere regler.

Styret vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer som lojalt har fulgt klubbens og forbundets anbefalinger og bidratt til å få ned smittetallet.