Funksjonærer til feltstevne 06. juni 2021

Vi nærmer oss raskt til det første feltstevne på Myhrespiten i år, og iden forbindelse trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa. Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Vi trenger hjelp av funksjonærer til lapping av skiver og dommere/standplassledere. 

Det blir et par mindre dugnader i perioden før stevnet, og den første blir på tirsdag 18.5. Det er bare å ta med seg arbeidshansker, hammer, og godt humør. Det er også behov for hjelp på ettermiddagen fredag 04.06. Da skal skivestativene finpusses, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting:

Funksjonærskytingen er for de som hjelper til, og den vil som vanlig foregå dagen før, det vil si lørdag 05.06.2021. Alle våre funksjonærer skyter gratis.

Bevertning:

Stevnedagen får funksjonærene enkel lunsj og en brus hver. Det er mulighet for å få kjøpt mat og drikke i kafeen til funksjonærpriser lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Covid-19:

Det er usikkert om stevnet kan gjennomføres grunnet smittevernregler. Foreløpig jobber vi som om det blir stevne. Dersom reglene blir slik at arrangementer er lov i Øvre Eiker og ikke i Drammen, kan stevnet gjennomføres, men skyttere bosatt i Drammen kan hverken delta eller være funksjonærer.

Påmelding:

Det er ønskelig om du melder deg på via linken: Funksjonærer til feltstevne 06. juni 2021
Om du får problemer kontakt vår feltoppmann, Johnny Amir Ahmad, 95272569, feltoppmann@aronsk.no

Kart til området:

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne denne helgen.

Comments are closed.