Dugnad og funksjonærer til feltstevne Hokksund – 1. september 2019

Vi nærmer oss raskt feltstevne som holdes på Hokksund Pistolklubb sin bane 01.september 2019 som vi er med på å arrangere. Kart til Hokksund Pistolklubb

Dugnad 25.august
Det er behov for hjelp på dugnad 25. august fra klokka 10:00 og utover for forberedelser til feltstevne oppe på Hokksund. Oppgavene blir rep av skivestativer og klargjøring av standplass.

De som har mulighet til å være med si ifra til feltoppmann@aronsk.no/92860838. Ta gjerne med sag, hammer, drill e.l. Jo flere vi er jo fortere går det.

Funksjonærer til stevne:
For å få til ett strålende feltstevne trenger i den forbindelse en del funksjonærer ute i feltløypa da vi har ansvaret for å bemanne 5 standplasser samt andre plasser under stevne der det er behov for hjelp. Hver standplass skal bemannes med 3 funksjonærer hvorav 1 må være godkjent dommer. Vi trenger hjelp til lapping av skiver så dette er en fin anledning for nye skyttere til å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm.

Funksjonærskyting for de som hjelper til vil som vanlig foregå dagen før, 31.august 2019. Det vil bli enkel servering av mat og drikke til alle våre funksjonærer.

Påmelding for funksjonærer sendes på e-post til: feltoppmann@aronsk.no
Husk fult navn, telefonnummer og evt. info om du kan være dommer/standplassleder.

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til i feltløypa denne helgen. All hjelp er gull vært for klubben og selvsagt feltstevne.

Ingenting er som dag ute i felten, velkommen skal dere alle være

Med vennlig hilsen

Erik Sveum
Feltoppmann
92860838

Comments are closed.