Mannskap til feltstevne Nesbyen Pistolklubb 26. august 2018

Klubben har fått forespørsel om å hjelpe til på feltstevne til Nesbyen Pistolklubb 26. august. Dette er førstegang dem skal arrangere feltstevne så dem trenger litt hjelp. Dommere er det som trengs i første rekke men all hjelp er bra. Om det er problem med overnatting kan muligens det løses, gi isåfall beskjed.

Funksjonær skyting skytes på lørdag 25. august fra ca 09:00.

Gi snarest tilbakemelding til feltoppmann om dere kan hjelpe til:

Med vennlig hilsen

Erik Sveum
Feltoppmann – Aron Skytterklubb, Drammen
Mobil: +47 92860838
E-post: feltoppmann@aronsk.no

Leave a Comment