Behov for funksjonærer for felten – 10. juni 2018

Hei alle glade feltskyttere

Vi nærmer oss raskt feltstevne hos Hokksund Pistolklubb 10.06.18 og trenger i den forbindelse en del funksjonærer ute i feltløypa da Aron SK har ansvaret for å bemanne 5 standplasser.
Hver standplass skal bemannes med 3 funksjonærer hvorav 1 må være godkjent dommer.
Vi trenger hjelp til lapping av skiver så dette er en fin anledning for nye skyttere til å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm.
Funksjonærskyting for de som hjelper til vil som vanlig foregå dagen før, dvs. 09.06.18
Det vil bli enkel servering av mat og drikke til alle våre funksjonærer J

Påmelding for funksjonærer sendes på E-post til: feltoppmann@aronsk.no
Husk fult navn, telefonnummer og evt. info om du kan være dommer/standplassleder.

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til i feltløypa denne helgen.
Ingenting er som dag ute i felten, velkommen skal dere alle være.

Med vennlig hilsen
Erik Sveum
Feltoppmann – Aron Skytterklubb, Drammen
Mobil: +47 92860838
E-post: feltoppmann@aronsk.no

Leave a Comment