Saks dokumenter/liste til årsmøte – 16. februar 2017

Årsmøte

Nedenfor ligger alle saks dokumentene for årsmøte 16. februar 2017.

 

For alt samlet sammen i en fil se link, Sakspapirer til Årsmøte Aron Skytterklubb, Drammen – 16. februar 2017

Organisasjonsplan Aron Skytterklubb, Drammen – 07.01.2016

Vi ber medlemmene om å sette seg godt inn i underlaget da det blir få papirkopier på årsmøte.

Leave a Comment