50 metern endelig åpen for trening

Etter mye arbeid over lang tid er endelig 50 metern åpen for skyting, dette til glede for rifle og fripistol skyttere 🙂
Skivene 1 – 5 skal stå fast på 50 metern med unntak av stevner etc.

Frem til vi får etablert en instruks for flytting av skiver etc. må det være en av følgende personer tilstede: oppmann, noen fra trener gruppa eller styret tilstedet. Disse har fått opplæring for denne jobben.

Hilsen
Mikkel Bast
Baneansvarlig