Luftbanen åpen for trening – Høsten 2022

Lufttreningen i Drammenshallen har oppstart fra og med mandag 12 september (uke 37) med vakter tilstede.

  • Mandag kl.18:00 – 21:00
  • Onsdag kl.18:00 – 21:00
  • Fredag kl.18:00 – 21:00

Velkommen!

Even Ruud
Luftoppmann