Fripistol stevne 28. august 2022 utsatt

Fripistol søndag 28. august 2022 med klubbmesterskap utsettes til senere i høst. Dette på grunn av veldig få påmeldte og at det kolliderer med feltstevne i Porsgrunn  samme dagen.

Det vil bli lagt ut på hjemmesiden og i terminlista når en ny dato er klar, følg med.

Erik Sveum
Baneoppmann