Oppdatering vedr. Covid-19 og banetilgang

Til informasjon er nå Aronsløkka åpnet med alle standplasser.
Luftbanen i Drammenshallen vil bli åpner fra uke 41 såfremt vi har vakter.

Husk generere smittevern tiltak.

Styret

Comments are closed.