Invitasjon til feltstevne – 19. september 2021

Aron Skyterklubb inviterer alle skyttervenner til feltstevne på Myhrespiten.
Det blir mulighet for å delta i alle feltøvelsene.

KM/DM: KM 1MR & DM 1MRSP
Første lag ut ca. 09:00
Påmeldings avgift pr. start: 100,-
Premiering: Ingen

Det blir noen trekkepremier for alle deltakere fra våre sponsorer Bulder Verksted & Interjakt Drammen. Kriteriene er å delta uavhengig av antall startere man deltar i. Trekningen vil mest sannsynlig foregå rett før KM/DM omskytningen.

Husk startkort og skytter ID, disse må benyttes ved påmelding. Ingen unntak dessverre. Husk ellers legeattest for dem det gjelder

Grunnet dårlig dekning så er det vanskelig å laste ned startkort på telefonen på området. Last det ned eller print det ut på forhånd. Vi tar ellers kontanter og kort.

For kart til Hokksund Pistolklubb sin bane:

Det er satt krav fra det offentlig at alle skal holde én meters avstand og kom frisk og rask. Er du dårlig så hold deg hjemme.

Velkommen skal dere være.