Tilskudd fra Sparebanken Øst

Aron Skytterklubb, Drammen har mottatt 150.000 kr. i tilskudd fra Sparebanken Øst som støtte til å bygge tak over skivene på 50 meter. Styret er selvsagt svært glade for dette tilskuddet som gjør det mulig å realisere prosjektet uten å gjøre for stort innhogg i klubbkassa. Medlemmene bes merke seg hvem som støtter oss!

Taket er satt i bestilling og blir montert i løpet av året.

Comments are closed.