Åpning av banen for trening – 27 april 2021

Aronsløkka:

Smittevernreglene som nå gjelder i Drammen kommune gjør at banen på Aronsløkka kan åpnes for egentrening fra tirsdag 27 april 2021 09:00.

  • Hvis du har symptomer som kan tyde på covid-19 skal du ikke trene på banen før du har fått bekreftet negativ test.
  • Husk å holde avstand og følg alle smittevernråd med desinfisering osv. (håndsprit medbringes av den enkelte).
  • Ellers gjelder samme rutiner som før banen blei stengt alle flater skal vaskes etter bruk.

Drammenshallen:

Luftbanen i Drammenshallen er STENGT for all trening – også egentrening – inntil
videre. Det kan virke forvirrende at det er forskjellige regler for Aronsløkka og
Drammenshallen. Dette har to årsaker:

  • Drammenshallen er en innendørsbane mens Aronsløkka er en utendørsbane. I koronaforskriftene er det forskjellige regler for aktiviteter ute og inne.
  • Det er eieren av et idrettsanlegg som er ansvarlig for at regler om smittevern blir fulgt. Drammen kommune eier Drammenshallen og klubben har derfor å rette seg etter det kommunen bestemmer om åpning / stenging av hallen.
  • Styret forutsetter at alle medlemmer følger de reglene som kommunen har for bruk av Drammenshallen og at ingen bruker banen før det blir gitt beskjed om åpning.

Organisert trening / kursvirksomhet:

Nybegynnere mottar innen kort tid informasjon om oppstart av treningene.

Stevner:

Det er stadig ikke lov å arrangere stevner i Drammen. Følgelig frarådes medlemmer å delta i stevner dersom det blir arrangert i andre kommuner.

Comments are closed.