Banene stengt for all aktivitet inntil videre

Drammen kommune må nå følge de strengeste regionale tiltakene (tiltaksnivå A) etter en økning av koronasmitte. Bor du i en av kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, er det IKKE tillatt med organisert idrett.

Norges skytterforbund tolker reglene slik:
For sportsskyttere betyr «organisert idrett» kort formulert all skyteaktivitet – inkludert egentrening – på baner for medlemmer av NIF, altså klubb i NSF. Vi oppfordrer alle våre medlemmer i de berørte kommunene til å respektere dette. Toppidrett gis heller ikke unntak i de kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, slik bestemmelsene er per i dag. Tiltaksnivå A gir også strenge anbefalinger på forflytning, så vi oppfordrer til å ikke bevege seg ut av de berørte kommunene for å skyte andre steder.»

Aron skytterklubb er medlem av NSF og skal rette seg etter NSFs anbefalinger. Styret har derfor stengt all tilgang til banen på Aronsløkka med øyeblikkelig virkning. Banen kan ikke åpnes før tiltaksnivået endres i Drammen kommune. Kommunen avgjør når luftbanen i Drammenshallen kan åpne igjen.

For fullstendig innlegg på forbundets side, se link: Skyting.no – Infoside om koronaviruset

Styret

Comments are closed.