Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs – 19. august 2020

Nytt sikkerhets og nybegynner kurs i regi av Aron Skytterklubb har oppstart 19. august 2020. Se linkene nedenfor for full invitasjon og søknadspapirer for kurset. Vær tidlig ute hvis du/dere vil melde dere på kurs hos oss siden vi har ett maks antall plasser på kurset.

Det kan komme endring grunnet pandemien som vi har per dags dato. For dere som melder dere på vil få yttligere info når det nærmer seg om eventuelt endringer.

Invitasjon til sikkerhets og nybegynner kurs – K0320

For påmelding fyll inn skjema som du finner på linken nedenfor:
Påmeldings skjema (Kurs→ Sikkerhet & nybegynnerkurs → Påmelding)

Kursplan for kurset finner du i oversikten vi har for kurs i regi av klubben, se link: Kursplaner for kurs i regi av klubben.

For annen informasjon eller kontakt info for spørsmål, se på vår webside under Kurs.