Invitasjon til dommerkurs nasjonal – 15 – 17. november 2019

Flere har ytret ett ønske om dommerkurs. Det er ett som er nasjonal dommer som er planlagt 15 – 17. november i regi av Akershus skytterkrets som er veldig aktuelt. Se link for mer info:

Invitasjon til dommerkurs, Akershus Skytterkrets

Akershus skytterkrets har per nå dessverre ikke nok folk påmeldte så de har forlenget påmeldingsfristen til 24. september. Klubben har vært i kontakt med Petter Moe som er ansvarlig for kurset og vi har fått klarsignal for påmelding hos dem fra vår krets/klubb. Dette gjelder også for Hokksund PK og eventuelt andre klubber i kretsen.

Påmelding sendes på e-post til: akershus.skytterkrets@gmail.com

Ved påmelding oppgis følgende informasjon:
Navn, adresse, fødselsdato, tlf nr, e-post, klubbtilhørighet og krets.

Det er kun plass til 20 deltakere. Spørsmål rettes til Petter Moe , e-post: moepet@gmail.com

NB! Forbehold om minst 10 påmeldte deltakere for å gjennomføre.

Håper de av dere som vil ta kurset melder dere på. Kurset er å anbefale da det er litt mer enn feltdommer kurset. Det er vært å ta med seg da man kan være med å arrangere stevner for både bane og felt.

Fakturering av egenandel:

Akershus og Buskerud skytterkrets har en avtale seg imellom for videre fakturering av egenandelen til klubb/skytter i vår krets. For klubbens medlemmer som har spørsmål kan Mikkel Bast kontaktes på kurs@aronsk.no hvor spørsmål blir besvart best mulig 🙂 Det kan søkes klubben om støtte til dekning av egenandel.

Krav for å beholde dommer krediteringen:

Når man har fullført kurset og bestått prøven har du gyldig dommer akkreditering i ca. 3 år. Dette vil fremgå av beviset som utstedes. Ellers er det krav å delta som dommer på ett par stevner i klubbens regi hvert år.