Invitasjon til Trener 1 kurs

Buskerud Skytterkrets arrangerer Trener 1 kurs i Røyken. Kurset går over to helger: 19-20/10 og 2-3/11-2019. I tillegg kommer online kursing i forkant og praksis i etterkant. Deltakeravgiften for kurset er satt til ca 650,- og inkluderer enkel servering.

Klubben setter ikke opp ett eget kurs for trener 1 da kretsen har fått dette kurset her på plass.

Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør være minst 16 år.
Kurset har ingen eksamen, det er løpende vurdering underveis av deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet. Det er krav om min. 80% oppmøte. Etter bestått kurs og godkjent praksis utstedes kursbevis av NSF.

Addresse til kurslokaler: Røyken og Hurum SL, Smemyrveien, 3474 Åros

Instruktør: Christer Magnusson

I tillegg inngår det 15 timer e-læring i forkant av kurset, og 45 timer praksis, som gjennomføres gjerne i egen klubb.

Som trener 1 pistol er du autorisert som trener i egen klubb. Trener 1 er en betingelse for å ta videre trenerutdanning.

Påmelding og betaling:

Påmelding skjer via link: https://forms.gle/hiJYWBiBomQSYidY7 og fristen er satt til 13. september. Innbetaling av deltakeravgiften på 650,- betales til kretsens konto: 2200.23.46838 (merk betalingen med «Trenerkurs 1 etter vinter 2019»). Husk å send kopi av betalt deltakeravgift til kurs@aronsk.no siden vi må sende dette sammen med påmeldingen til kretsen.

For medlemmer som hovedmedlem i klubben kan det sendes en enkel søknad om økonomisk støtte til kurset til kurs@aronsk.no. Husk å oppgi konto nummer. Styret vil behandle søknadene og eventuelt betale ut på etterskudd.