Trening på Aronsløkka, mandager og onsdager – Høsten 2019

Vakt turnusen på Aronsløkka har startet opp igjen etter sommeren hvorav første vakta var allerede mandag 5. august og videre utover sommeren og høsten. Treningstidene vil være mandager og onsdager fra 18:00 – 21:00.0 Anbefaler at dere sjekker klubbens kalender før oppmøte, da det kan forekomme avvik fra oppsatte treningstider grunnet konkurranser, stevner etc.

Trening på disse dagene er forbeholdt skyttere med egne våpen. Vakten har dessverre ikke tilgang til klubbvåpen så utlån er ikke mulig.

Husk medlemskort å vis gjerne dette ved ankomst da vakta muliges ikke kjenner deg. Alle skyttere må ha egne lappesaker og lappe sine skiver etter endt trening samt rydde etter seg. Skal være unødvendig at vakta bruker sine egnene lapper og rydde opp etter deg.

Ingen lappesaker = ingen skyting.

Vakta har øverste myndighet på disse dagene og kan be om kontroll av medlemskort og lappemateriell ved ankomst.

Vi håper at så mange som mulig av våre nye og gamle medlemmer vil benytte seg av dette. Er kjedelig for vakta om ingen kommer. Husk ellers at alle skyttere plikter å sette seg inn i banenes regler, overholde disse.

Lykke til med treningene fremover 🙂

Comments are closed.