Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs – 30. oktober 2019

Nytt sikkerhets og nybegynner kurs i regi av Aron Skytterklubb har oppstart 21. august 2019. Se linkene nedenfor for full invitasjon og søknadspapirer for kurset. Vær tidlig ute hvis du/dere vil melde dere på kurs hos oss siden vi har ett maks antall plasser på kurset.

Invitasjon til sikkerhets og nybegynner kurs – K0419

For påmelding fyll inn skjema som du finner på linken nedenfor:
Påmeldings skjema (Kurs→ Sikkerhet & nybegynnerkurs → Påmelding)

Kursplan for kurset, se link:
Plan sikkerhets og nybegynner kurs – K0419 (30.10.2019)
For annen informasjon, se på vår webside under Kurs.