Behov for funksjonærer for felten – 11. november 2018

Hei alle glade feltskyttere

Vi nærmer oss raskt feltstevne som holdes på Hokksund Pistolklubb sin bane 11. november 2018 og trenger i den forbindelse en del funksjonærer ute i feltløypa da Aron Skytterklubb har ansvaret for å bemanne 5 standplasser.

Hver standplass skal bemannes med 3 funksjonærer hvorav 1 må være godkjent dommer. Vi trenger hjelp til lapping av skiver så dette er en fin anledning for nye skyttere til å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Funksjonærskyting for de som hjelper til vil som vanlig foregå dagen før, dvs. 10. november 2018. Det vil bli enkel servering av mat og drikke til alle våre funksjonærer.

Påmelding for funksjonærer sendes på e-post til: feltoppmann@aronsk.no
Husk fult navn, telefonnummer og evt. info om du kan være dommer/standplassleder.

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til i feltløypa denne helgen.
Ingenting er som dag ute i felten, velkommen skal dere alle være.

Med vennlig hilsen

Erik Sveum
Feltoppmann – Aron Skytterklubb, Drammen
Mobil: +47 92860838
E-post: feltoppmann@aronsk.no

Leave a Comment