Feltpistol dommerkurs – 17 & 18 november 2018

Innlegg kopiert ifra Buskerud Skytterkrets sin facebook side. Siden flere av våre medlemmer ikke har facebook legger vi det ut her i tillegg sånn at alle har mulighet for å melde sin interesse.

Innlegget ble lagt ut: Tirsdag 25. september 2018
For videre spørsmål vedr. kurset/påmelding, kontakt Peter Hirth.

Innlegg i sin helhet:

Kurset holdes lørdag 17.11.18 kl.13, og avsluttes søndag 18.11.18 ca kl. 18.

Kurset holdes enten i Drammen/Røyken, eller i Hallingdal, avhengig av hvor flest deltakere kommer fra.

Dette ifm. at Buskerud Skytterkrets arrangerer NM i FELTPISTOL på Dagali i 2019.

PÅMELDINGSFRIST FREDAG 05. oktober 2018

(Dersom Feltdommere ønsker en oppgradering til Nasjonaldommere, må de ta nasjonaldommerkurs, som planlegges i Buskerud på ettervinteren februar eller mars 2019.

Som Nasjonaldommer er man autorisert til å være dommer ved alle nasjonale pistolstevner).

Som Feltdommer er man autorisert til å være dommer ved nasjonale feltpistolstevner.

Alle deltakere skal gjennomføre en selvstudiums-oppgave, som e-læring, dvs internettbasert, som skal fullføres før kursstart.

Oppgavelink: https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=36, velg Feltdommer.

Til innlogging bruk din brukerkonto på MinIdrett.

Det anbefales sterkt at kandidatene bestiller Pistolregelverket i papirutgave på www.skyting.no.

Kurset avsluttes med en 2t-eksamen, og kravet til bestått er 85% riktig svar. Etter bestått prøve er det kretsen som søker om autorisasjon for vedkommende, og det er kun NSF som utsteder autorisasjon. Deltakere med dokumentert dysleksi/spesielle behov innvilges etter påmeldingen inntil 1 time ekstra på eksamen. Alternativ eksamensform avtales mellom kandidat som har spesielle behov, krets, og dommerinstruktør (DI).

Deltakere som ikke består eksamen kan gjennomføre èn ny eksamen. Dette kan tidligst skje først to uker etter første avlagte eksamen.

PÅMELDING:

Deltakeravgift/Egenandel for dommerkurs er satt til kr. 250,- Kurskostnadene for øvrig dekkes av Buskerud Skytterkrets, enkel servering inkludert.

De 250,- kr skal forhåndsinnbetales på kretskontoen 2200 23 46838, merket FELTDOMMERKURS 2018, senest den 05.10.2018 og Kvittering for betalt egenandel skal vedlegges påmeldingen.

Kandidatene må ha med seg Pistolregelverket i papirutgave. Dette kan bestilles på www.skyting.no

Klubbene oppfordres til å stimulere aktuelle søkere til å delta, og ser også for seg at klubbene gir deltakerne noe økonomisk støtte til reise og egenandel på 250,-kr.

BINDENDE påmelding på vedlagt regneark, merket Påmeling Feltdommerkurs BuskerudSK 2018,

Tlf.nummer og emailadresse er nødvendig, slik at materiellet og oppgaven kan sendes ut på en grei måte.

Deltakere fra andre kretser er hjertlig velkommen til å delta, mot at kretsen betaler for kostnadene.

BINDENDE Påmelding mailes til peter@toffyrn.net senest søndag den 05.10.2018.

Ved ikke fremmøtt betales egenandelen ikke tilbake. NB: FORBEHOLD OM MINST 8 DELTAKERE.

Blir kurset avlyst pga. for få deltakere betales egenandelen tilbake til avsenderkontoen.

Med vennlig hilsen
Peter Hirth
Opplæringsansvarlig Buskerud Skytterkrets
tlf. 92202937

Vedlegg: Påmelding feltdommerkurs – Buskerud SK 2018

Legg igjen en kommentar