Dommeroppgradering Pistol – 7. september 2017

Som kjent så må alle dommere gjennomgå en oppgradering hvert 4.år, dette fordi ISSF reviderer lovverket hvert 4.år. Tidligere år gjennomfører vi oppgraderingen for pistoldommere på en kveld, den 7.9.2017 kl. 18:00.

Oppgraderingen gjennomføres ved hjelp av det nye og det gamle regelverket.
Det føres oppmøteliste, som danner grunnlag for godkjenning av Skytterforbundet.
Det skal være en erfaren dommer til stede, ferdig ca kl. 22:00.

Dersom en dommer ikke gjennomfører/ikke får godkjent dommeroppgraderingen innen utgangen av 2017, så forfaller dommerautorisasjonen! Eneste mulighet da er å ta nytt dommerkurs!

Nyutdannede dommere i 2017 trenger ikke gjennomføre oppgradering i år, de er godkjent frem til 2021.

Vi ber klubbene til å videreformidle dette til sine dommere, og oppfordre de til å ta oppgraderingen.
For påmelding skal følgene informasjon nedenfor sendes til Peter Hirth som er utdanningskontakten i Buskerud Skytterkrets.

  • Fødselsdato
  • Navn
  • Addresse
  • Poststed
  • Klubbtilhørlighet

Påmeldingen må sendes direkte til peter@toffyrn.net innen 24.8.2017.

Legg igjen en kommentar