Funksjonærer til feltstevne 12. juni 2022

Vi nærmer oss raskt til feltstevne i år, og i den forbindelse trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa. Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Vi trenger hjelp av funksjonærer til lapping av skiver og dommere/standplassledere. 

Det er også behov for hjelp på ettermiddagen torsdag 9. og fredag 10. juni fra 17.00 og utover. Da skal skivestativene finpusses, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting:

Funksjonærskytingen er for de som hjelper til, og den vil som vanlig foregå dagen før, det vil si lørdag 11. juni 2022 fra 08:00. Alle våre funksjonærer skyter gratis. Oppmøte stevnedagen 08:15 hvor det avholdes informasjons møte for alle funksjonærene kl 08.30 på 25 meteren. Det er viktig at alle hører det samme.

Bevertning:

Stevnedagen får funksjonærene enkel lunsj og en brus hver.  Siste laget går ut kl. 16.00 så det lønner seg å ha med litt mat og drikke selv også – dagen blir lang. Det er mulighet for å få kjøpt mat og drikke i kafeen til funksjonærpriser lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Påmelding:

Det er ønskelig om du melder deg på via linken: Funksjonærer til feltstevne 12. juni 2022
Om du får problemer kontakt vår feltoppmann, Johnny Amir Ahmad, 95272569, feltoppmann@aronsk.no

Kart til området:

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne den helgen.

Johnny Amir Ahmed
Feltoppmann
feltoppmann@aronsk.no