Minneord – Runar Kleverud

Tirsdag 04.01.22 fikk vi den triste beskjeden om at Runar Kleverud er gått bort i en alder av 74 år. Runar var født inn i Åssiden skytterlag og var med på banen fra han var liten gutt. Runar kunne derfor fortelle mange interessante historier fra tida da Aronsløkka skytebane blei bygd opp på dugnad i åra etter krigen.

I sine yngre år var Runar en meget habil rifleskytter med premier fra en rekke stor stevner. Seinere kom han med i ledelsen av klubben og viet etter hvert mer og mer tid til administrative oppgaver. Runar hadde et personlig forhold til anlegget på Aronsløkka, og han har opp gjennom åra nedlagt utallige dugnadstimer på Løkka. Runars aller viktigste
innsats for klubben var at han greide å sikre at Aronsløkka blei regulert til permanent skytebane samtidig som klubben fikk ei langsiktig leieavtale med Drammen kommune på området. Dette var oppsiktsvekkende i ei tid da mange skytebaner blei nedlagte etter påtrykk fra naboer. Runar greide derimot å få naboene med på laget og fikk overbevist Drammen kommune om at sportskyting kunne foregå i et område med både boliger, skisenter og skole som nærmeste naboer. Dette er det neppe så mange andre som kunne greid. Da Åssiden skytterlag og Drammen pistolklubb valgte å fusjonere til Aron skytterklubb Drammen, var Runar selvskreven som klubben første leder. I sin tid som leder greide Runar å forene to klubbkulturer og hente det beste fra begge klubbene.

Ved sin død var Runar Kleverud æresmedlem av Aron skytterklubb og leder av klubbens kontrollutvalg. Som vanlig tok Runar de vervene han blei valgt til seriøst. Som leder av kontrollutvalget fulgte han nøye med på klubbens virksomhet. 29. november hadde leder, nestleder og sekretær et møte med kontrollutvalget der temaet var videre utvikling av Aronsløkka. Runar var som vanlig svært engasjert når temaet var Løkka, og han kom med mange gode innspill som vi vil jobbe videre med. Dette var dessverre siste gang vi fikk møte Runar på Løkka. Det blir vemodig å planlegge utbygging av Aronsløkka uten å ha Runar å diskutere med. Vi takker Runar for den store betydningen han har hatt for klubben vår og lyser fred over hans minne.

Styret