Faktura for årskontigent for 2022 sendt ut til alle medlemmer

Årskontingenten for 2022 skal nå være sendt ut til alle medlemmer per e-post som dere har registrert hos oss. For de av dere som får det per post blir disse sendt ut i disse dager.

For dere med e-post: Dersom dere ikke mottar faktura, flott om dere sjekker i søppelposten om den har havnet der før dere tar kontakt med oss.

For eventuelt endring av medlemskap, benytt følgende skjema: Endring/utmelding av medlemskap

Hvis noe er uklart, kontakt oss gjerne.

Kontaktadresse for medlemsrelaterte henvendelser: medlemsadmin@aronsk.no.

Styret