Feltpistol, nasjonalt programmer i regi av NSF.

Finfelt:

Pistol eller revolver i kal. .22 LR.  Maks vekt våpen + magasin inkl. løpsvekter er 1400 g, Avtrekksvekt min. 1000 g. Maks løpslengde 153 mm, Maks sikteavstand 220 mm, Våpenet skal gå ned i målekasse med målene 300 x 150 x 50 mm.

                                              

Grovfelt:

Pistol eller revolver i kal. 7,62 - 9,65 mm (kal.30 - .38).  Avtrekksvekt min. 1360 gr. Maks vekt våpen + magasin inkl. løpsvekter 1400 g, Avtrekksvekt min. 1000 g. Maks løpslengde 153 mm, Maks sikteavstand 220 mm, Våpenet skal gå ned i målekasse med målene 300 x 150 x 50 mm. Brukes revolver skal avtrekksvekt måles i både single action (spent hane) og double action (nedspent hane), hvis mulig.

 

Militærfelt:

Pistol i kal. 9mm - 11,25 mm. Avtrekksvekt 1360 gr. Minimum kulevekt på 100 grain og faktorkrav på 120. Kula skal stikke min. 5 mm foran hylsekant.

 

Beregning av faktorkrav militærfelt :

Kulevekt(grain) x kulehastighet (foot pr. sek)/1000 > 120                                                                     

                                              

Revolverfelt:

Revolver i kal. 0.350 (9mm) - 0.455 (11,25mm). Avtrekksvekt på 1360 gr, skal måles i både single action (spent hane) og double action (nedspent hane), hvis mulig.

 

Skivemateriell        

Arrangøren kan fritt velge hvilke skiver/figurer som skal nyttes. Det anbefales imidlertid at det nyttes fra 2 til 6 mål pr. standplass derav et bør være "rimelig stort".

Et "stort" mål pr. standplass vil gi skytterne på alle nivå en sjanse til å treffe med alle skuddene i minst en figur  (60 skudd + 10 fig. = 70 p) Det bør være stigende vanskelighetsgrad fra standplass 1 -10. Sett derfor inn flere og mindre mål i utover i løypa.

 

Skytestillinger

Ved min. 1 standplass skal følgende skytestilling brukes : Liggende fri på magen, Stående med beste hånd, Stående fri. Ved resten av standplassene kan det velges fritt innenfor de forannevnte stillinger. Knestående kan tillates.

 

Skytetider / avstand

Det kan nyttes tider fra 6 -16 sek. Mest typisk er 8 -14 sek., gjerne litt kortere tid mot slutten. Dårligste hånd skal skytes på minst 12 sek (skyttere som ikke kan skyte dårligst hånd pga. sykdom eller handikap skal skyte øvelsen med dårligste hånd på halve tiden (Min 6 sek) ).  Skyteavstand mellom 5 - 70 meter.

 

Antall skudd, felles for alle 4 øvelsene :        

60 skudd som fordeles med 6 skudd pr. standplass i 1 til 6 figurer. Ingen funksjoneringsfeil godkjennes. Kun våpenbrudd gir skytteren anledning til å skyte om på den standplassen der bruddet oppstod.

 

Kommando på standplass :

"Fyll magasin / tønne". (Skyteleder leser nå opp opplysninger om avstand, figurer og skytetider)

"Ladning" (etter min. 30 sek. kommer)

"Er skytterne klare" ? (skytterne har 5 sek. for å melde om at de eventuelt ikke er klare)

"Klar" (i løpet av de neste 5 sek. skal alle våpen senkes til 45 gr. ( unntatt på liggende ) og holdes i ro til neste kommando kommer.

"Ild", eller skivene svinger frem ( På denne kommando heves våpenet og skudd avgis ).

"Stans", eller signal i de 2 siste sekunder av skytetiden, eller skivene svinger bort

"Tøm våpen" ( Skytterne skal tømme våpen og magasin og dette skal kontrolleres av skyteleder etterpå ).

"Anvis"   ( Skytterne skal gis anledning til å kontrollere sine skiver ).

Ved poengberegning telles både treff og figur(er). Maks. oppnåelig poengsum pr. standplass er altså 12 poeng. Eventuell trekk av poeng for feil på standplass skal trekkes på den aktuelle standplass.

 

Klasser :

I alle 4 øvelsene er det kun 4 klasser i åpne stevner, A, B, C og D. Med unntak av finfelt som har 2 aldersbestemte klasser, U14 og U16.

 

Våpeninspeksjon etter alle serie, dette gjelder alle øvelser. Ikke tillatt å fylle magasin, tønne eller hurtiglader mellom standplasser.

 

Se NSF Pistolregler NASJONALE PROGRAM Feltskyting 8.25.1 – 6 for mer informasjon.