Årsmøtereferat 2021

For første gang i klubbens over 90 år lange historie ble årsmøtet avholdt
digitalt. 42 medlemmer deltok i møtet.

Referatet kan leses her: Årsmøteprotokoll Aron Skytterklubb Drammen – 10 mars 2021.

Comments are closed.