EU foreslår strengere restriksjoner på blyammunisjon

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) fremmet onsdag et forslag om ytterligere restriksjoner i hele EU på bruk av bly i ammunisjon til jakt og utendørs sportsskyting så vel som i fiske. Dersom forslaget blir vedtatt kan bruk av blyammunisjon uten oppsamling bli forbudt om fem til syv år.

På anmodning fra EU-kommisjonen har ECHA det siste året vurdert helse- og miljørisikoen ved bruk av blyammunisjon for jakt og utendørs sportsskyting samt bly som brukes i fiskesynker og lokker. Byrået publiserte onsdag en rapport som konkluderer med at en restriksjon på blyammunisjon i hele EU vil være berettiget.

ECHA anslår at minst 127 millioner fugler risikerer blyforgiftning hvert år. I tillegg anser de at borgere blir utsatt for bly, for eksempel gjennom vilt som blir jaktet med blyammunisjon eller når de lager blyammunisjon, fiskesynker eller lokker hjemme. EU-byrået legger til grunn at eksponering for bly er spesielt skadelig for barns nevrologiske utvikling og at omtrent en million barn er sårbare for de giftige effektene av bly på grunn av konsum av vilt.

Vil få konsekvenser for skyting i Norge hvis forslaget vedtas
I Skytter-Norge har bly og miljø blitt et svært viktig tema de siste årene. Emnet var også i sentrum for en av de mest besøkte foredragene under Skyttermessen i 2020, der representanter fra NSF, NJFF, DFS og eksperter fra Asplan Viak, Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsbygg, Norges Geotekniske Institutt og Universitetet i Oslo informerte og diskuterte om temaet. Du kan lese en oppsummering av foredraget her.

For fullstendig innlegg på forbundets side, se link: Skyting.no – EU foreslår strengere restriksjoner på blyammunisjon

Comments are closed.