Regel endring ute på høring, frist 9. november 2020.

Teknisk komité arbeider med endring av pisolreglementet. Styret oppfordrer alle aktive skyttere til å sette seg inn i forslagene.
Se: Korrigerte forslag til pistolreglement

Alle interesserte kan sende kommentarer på e-post til teknisk-komite@skyting.no, senest 9. november 2020.

Styret

Comments are closed.