Funksjonærer til feltstevne på Myhrespiten i Hokksund – 20. september 2020

Vi nærmer oss raskt feltstevne hos Hokksund Pistolklubb og trenger i den forbindelse en del funksjonærer ute i feltløypa da Aron Skytterklubb, Drammen har ansvaret for å bemanne 5 standplasser. Hver standplass skal bemannes med 3 funksjonærer hvorav 1 må være godkjent dommer.

Vi trenger hjelp til lapping av skiver så dette er en fin anledning for nye skyttere til å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm.
Funksjonærskyting for de som hjelper til vil som vanlig foregå dagen før, dvs. 19.09.2020.
Det vil bli enkel servering av mat til alle våre funksjonærer.

Påmelding for funksjonærer sendes på E-post til: feltoppmann@aronsk.no
Husk fult navn, telefonnummer og evt. info om du kan være dommer/standplassleder.

For kart til Hokksund Pistolklubb sin bane:

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til i feltløypa denne helgen.

På forhånd takk for hjelpen ?

Med vennlig hilsen

Morten Eriksen
Feltoppmann – Aron Skytterklubb, Drammen
Mobil: +47 983 55 000