Dugnad og funksjonærer til feltstevne Hokksund – 27. oktober 2019

Vi nærmer oss raskt feltstevne som holdes på Hokksund Pistolklubb sin bane 27. oktober 2019 som vi er med på å arrangere. Kart til Hokksund Pistolklubb

Dugnad 20. oktober
Det er behov for hjelp på dugnad 20. oktober fra klokka 10:00 og utover for forberedelser til feltstevne oppe på Hokksund. Oppgavene blir rep av skivestativer og klargjøring av standplass.

De som har mulighet til å være med si ifra til feltoppmann@aronsk.no / 92860838. Ta gjerne med sag, hammer, drill e.l. Jo flere vi er jo fortere går det.

Funksjonærer til stevne:
For å få til ett strålende feltstevne trenger i den forbindelse en del funksjonærer ute i feltløypa da vi har ansvaret for å bemanne 5 standplasser samt andre plasser under stevne der det er behov for hjelp. Hver standplass skal bemannes med 3 funksjonærer hvorav 1 må være godkjent dommer. Vi trenger hjelp til lapping av skiver så dette er en fin anledning for nye skyttere til å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm.

Funksjonærskyting for de som hjelper til vil som vanlig foregå dagen før, 27. oktober 2019.

Påmelding for funksjonærer sendes på e-post til: feltoppmann@aronsk.no
Husk fult navn, telefonnummer og evt. info om du kan være dommer/standplassleder.

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til i feltløypa denne helgen. All hjelp er gull vært for klubben og selvsagt feltstevne.

Ingenting er som dag ute i felten, velkommen skal dere alle være.
Med vennlig hilsen

Erik Sveum
Feltoppmann
92860838

Leave a Comment